CO DĚLÁME

NAŠE PROGRAMY

PROGRAM JUNIOR

Cílem programu JUNIOR je zlepšit kvalitu života dětí s různými druhy postižení. Kombinace canisterapeutického psa a integračních pomůcek zlepšuje jemnou a hrubou motoriku dětí, jejich hybnost, komunikační schopnosti, nácvik logopedie, trénování paměti a spolupráci s jinými dětmi. Díky kontaktu dětí s canisterapeutickým psem dochází ke zlepšení jejich komunikace s okolím, snazšímu navazování společenských vztahů, zvýšení důvěry a sebevědomí. Pomocí interakce mezi dítětem a canisterapeutickým psem dochází ke zvýšení soustředění, zklidnění organismu (pomocí polohování) a snadnějšímu kontaktu s okolím.


INTEGRAČNÍ ŠKOLKY SMÍŠEK

Od dubna 2016 pomáháme ve 4 integračních školkách občanského sdružení Smíšek, které pomáhá dětem v propojení jejich sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit.

MŠ SMILE STUDIO

Od září 2016 pomáháme v mateřských školkách Smile Studio - Praha 9 (Prosek), Velké Přílepy, Zeleneč.

DĚTSKÝ DOMOV
DOLNÍ POČERNICE

Od listopadu 2017 docházíme za dětmi z Dětského domova Dolní Počernice do 8. rodinné skupiny v Praze 8 (Ďáblicích).

ZŠ A MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ

Od prosince 2017 pravidelně docházíme do ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí (Praha 8 - Karlín).

ZŠ MLADÁ BOLESLAV

Od října 2017 pravidelně pomáháme v ZŠ Mladá Boleslav, která se zaměřuje na děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

DĚTSKÉ CENTRUM KOI

Od listopadu 2016 pravidelně navštěvujeme Dětské centrum KOI, které je první školkou v České Republice fungující na základě unikátní japonské metody raného rozvoje dětí.

ZŠ BENÁTKY NAD JIZEROU

Od března 2017 pravidelně navštěvujeme ZŠ Benátky nad Jizerou, která se zaměřuje na děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

ŠKOLA JAROSLAVA JEŽKA

Ve Škole Jaroslava Ježka od října 2018 pravidelně navštěvujeme děti a mládež s postižením zraku.

BAREVNÁ ŠKOLIČKA

Od října 2018 pravidelně navštěvujeme Barevnou školičku v Praze 10 - Strašnicích

PROGRAM HANDICAP

V rámci programu HANDICAP pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, s mentálním či kombinovaným postižením a lidem trpícím epilepsií. Canisterapeutický pes je uklidňujícím faktorem a dokáže pomoci i při nácviku správné výslovnosti a rozšiřování slovní zásoby (logopedie).


STACIONÁŘ AKORD

Pravidelně docházíme do denního stacionáře AKORD, který pomáhá rodinám s dětmi se zdravotním postižením.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB NOVÁ DUHA

Od června 2016 pomáháme v Centru denních služeb Nová Duha, které poskytuje sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním.

SEDMIBAREVNO
DOMOV PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Pravidelně docházíme do Domova pro osoby se zdravotním postižením - Sedmibarevno. Organizace Sedmibarevno nabízí pobytovou službu dospělým ženám s mentálním handicapem v prostředí blízkém běžnému bydlení.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
CHOMUTOV

Od září 2016 pravidelně navštěvujeme několik zařízení Centra sociálních služeb Chomutov, která mají za cíl poskytovat a zabezpečovat sociální, výchovné, poradenské a zdravotní služby potřebným skupinám obyvatel.

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE

Od září 2018 pravidelně navštěvujeme několik oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

ŠKOLA JAROSLAVA JEŽKA

Ve Škole Jaroslava Ježka od října 2018 pravidelně navštěvujeme děti a mládež s postižením zraku.

PROGRAM SENIOR

Canisterapie má mnoho podob. V rámci programu SENIOR nejčastěji využíváme metodu polohování, ale protože senioři nejsou jen nepohybliví lidé, canisterapie pomáhá i formou tzv. psího společníka. Přítomnost psa pro seniora znamená zpestření stereotypního dne. Komunikace se psem je příjemným rozptýlením. Senioři si rádi psa hladí a současně vítají i komunikaci s canisterapeutem.


ŽIVOT 90

Od prosince 2015 pravidelně pomáháme v komunitním centru pro seniory Život 90, které se zabývá vzdělávací, koncepční, metodickou, konferenční a poradenskou činností v oblasti problematiky stáří a stárnutí.

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE

Od prosince 2015 pomáháme v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. S našimi psy navštěvujeme pravidelně 1 x týdně oddělení „veteránů“, kde je canisterapeutická pomoc nejvíce potřebná.

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE 4

Od října 2017 pomáháme v Ústavu sociálních služeb v Praze 4, který se zaměřuje na péči o seniory.

SOCIÁLNĚ ODLEHČOVACÍ CENTRUM (PRAHA 7)

Od ledna 2017 pravidelně navštěvujeme sociálně odlehčovací centrum na Praze 7, které poskytuje komplexní služby sociální péče spojené s pobytem, stravováním a ošetřovatelskou péči pro seniory na přechodnou dobu.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CHOMUTOV

Od září 2016 pravidelně navštěvujeme několik zařízení Centra sociálních služeb Chomutov, která mají za cíl poskytovat a zabezpečovat sociální, výchovné, poradenské a zdravotní služby potřebným skupinám obyvatel.

DŮM POKOJNĚHO STÁŘÍ SV. LUDMILY (CHABAŘOVICE)

Od ledna 2018 pomáháme v Domě pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích. Dům pokojného stáří je jedním ze zařízeních Oblastní charity Ústí nad Labem, které poskytuje sociální služby určené pro seniory.

DOMOV PRO SENIORY JIŽNÍ MĚSTO

Od srpna 2018 pravidelně navštěvujeme Domov pro seniory Jižní město (Jihoměstská sociální).

SOUKROMÁ TERAPIE

Od října 2017 nově pomáháme v rámci soukromé canisterapie seniorce, paní Aleně, která postrádala kontakt se psem. Přítomnost našeho pejska pomáhá paní Aleně přijít na jiné myšlenky, snižuje stres a smutek. Docházíme pravidelně a díky venkovním procházkám dochází k částečnému zlepšení fyzické kondice.

ALZHEIMER HOME

V ALZHEIMER HOME pravidelně navštěvujeme klienty trpící Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí.

POMÁHÁME CANISTERAPIÍ